ابنیه کسری

درباره ما

شرکت ابنیه کسری در  راستای ادغام دانش , تجربه و استفاده از سیستمهای نوین و بروز در صنعت ساختمان فعالیت خود را از سال 1387 آغاز نمود و تا کنون بیش از 300 پروژه را در مراحل طراحی , اجرا و یا نظارت  به اتمام رسانده است

پروژه های ما

رزومه کاری

کار های ما

در 10 سال اخیر

347

پروژه های انجام شده

1426000

زیربنای پروژه طراحی

322000

زیربنای پروژه اجرایی

14

عملیات خاکی

گواهی های اخذ شده

گواهی صلاحیت پیمانکاری

گواهی ISO14001

گواهی OHSAS18001

گواهی ISO9001

عضویت انجمن بتن ایران

مدرک مهندسی حرفه ای PE

مقاوم سازی برنامه و بودجه

مقاوم سازی برنامه و بودجه

کارشناسی رسمی قوه قضاییه

طراحی سازه پیش تنیده

حوزه کاری و خدمات ما

هیأت مدیره

سید علی شاهچراغی

مدیر بخش ژئوتکنیک شرکت

کارشناسی: مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد : مهندسی ژئوتکنیک – دانشگاه صنعتی شریف

دکتری: ژئوتکنیک – دانشگاه صنعتی شریف

سابقه اجرایی از سال 1383

جلال صالحی مبین

مدیر بخش سازه شرکت

کارشناسی: مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد : مهندسی سازه – دانشگاه صنعتی شریف

دکتری: سازه و زلزله – دانشگاه صنعتی شریف

سابقه اجرایی از سال 1383

مهدی مسافری

سرپرست بخش سازه

کارشناسی: مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد: مهندسی سازه – دانشگاه صنعتی شریف

سابقه اجرایی از سال 1383


گروه فنی مهندسی

مهران عبدی

سرپرست بخش ژئوتکنیک

کارشناسی: مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شاهرود

کارشناسی ارشد: مهندسی ژئوتکنیک – دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سابقه اجرایی از سال 1391

مرتضی احمدیان

سرپرست بخش اجرا

کارشناسی: مهندسی عمران- دانشگاه آزاد تهران

سابقه اجرایی از سال 1390

محمد حسین صیادنژاد

سرپرست بخش اجرا

کارشناسی: مهندسی عمران- دانشگاه آزاد خوزستان

کارشناسی ارشد :مهندسی و مدیریت منایع آب – دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

سابقه اجرایی از سال 1391

سجاد خمجانی فراهانی

محاسب ارشد سازه

کارشناسی: مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد : مهندسی ژئوتکنیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سابقه اجرایی از سال 1394

حسین کشاورز با حقیقت

مسئول بخش BIM

کارشناسی: مهندسی عمران- دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد:مدیریت ساخت- دانشگاه علم و صنعت

سابقه اجرایی از سال 1392

علی صالحی مبین

مسئول مالی

کارشناسی: حسابداری - دانشگاه یزد

سابقه اجرایی از سال 1390

مهرداد خسروبد

سرپرست اجرا

کارشناسی: مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد : مدیریت منابع آب مرکز علوم تحقیقات

سابقه اجرایی از سال 1391