سقف پیش تنیده , اجرای پیش تنیدگی , طراحی پیش تنیدگی, طراحی سازه فلزی , طراحی سازه بتنی

اصطلاحات خاص در زمینه سازه های بتنی پیش تنیده پس کشیده

اصطلاحات خاص در زمینه سازه های بتنی پیش تنیده پس کشیده با توجه به تخصصی بودن پس کشیدگی و تبادل اصطلاحاتی خاص در این زمینه نسبت به سازه های بتن مسلح معمولی نیاز است که مهندسین و کارفرمایان با برخی از اصطلاحات خاص آشنا شوند. در قسمت زیر برخی از این تعاریف و اصطلاحات و

سقف پیش تنیده , اجرای پیش تنیدگی , طراحی پیش تنیدگی, طراحی سازه فلزی , طراحی سازه بتنی

ملاحظات عملیات کشش در سقف بتنی پیش تنیده

یکی از مراحل مهم در اجرای پس کشیدگی سازه های بتنی،انجام عملیات کشش می باشد با توجه به حساسیت این امر و نیاز به مهارت بالا، برای انجام عملیات کشش استرندها در سازه های بتنی پیش تنیده پس کشیده، نبایدهایی را باید مد نظر قرار داد از جمله:

سقف پیش تنیده , اجرای پیش تنیدگی , طراحی پیش تنیدگی, طراحی سازه فلزی , طراحی سازه بتنی

پیش تنیدگی  به طور ساده اعمال بار برای ایجاد فشار و خمش در اعضای بتنی می­باشد. معمولا پیش تنیدگی  در جهت خلاف لنگر و تنشهای کششی ناشی از سایر بارها عمل می­کند.