شرکت ابنیه کسری در  راستای ادغام دانش , تجربه و استفاده از سیستمهای نوین و بروز در صنعت ساختمان فعالیت خود را از سال 1387 آغاز نمود و تا کنون بیش از 300 پروژه را در مراحل طراحی , اجرا و یا نظارت  به اتمام رسانده است