سقف پیش تنیده , اجرای پیش تنیدگی , طراحی پیش تنیدگی, طراحی سازه فلزی , طراحی سازه بتنی
uncategorized, بلاگ

ملاحظات عملیات کشش در سقف بتنی پیش تنیده

یکی از مراحل مهم در اجرای پس کشیدگی سازه های بتنی،انجام عملیات کشش می باشد با توجه به حساسیت این امر و نیاز به مهارت بالا، برای انجام عملیات کشش استرندها در سازه های بتنی پیش تنیده پس کشیده، نبایدهایی را باید مد نظر قرار داد از جمله:

تاندونی را که شیره بتن وارد سوراخ گیره شده است را نکشید.

هنگامی که جک به طور صحیح روی گیره ننشسته است، از جک استفاده نکنید.

برای رسیدن به ازدیاد طول مناسب تاندون را بیشتر از نیروی مناسب نکشید.

اجازه ندهید موانع در مسیر باز شدن جک وجود داشته باشند.

از سیم برق با طول بیشتر از 30 متر یا دو رشته استفاده نکنید.

اگر حس می کنید برخی تجهیزات درست کار نمی کنند، عملیات کشش را ادامه ندهید.

از روشهای نادرست برای رها سازی نیروی تاندون استفاده نکنید.

هنگام کشش نزدیک جک یا بین جک و پمپ قرار نگیرید.

اجازه ندهید که نیروی دیگر در نزدیکی جک، پمپ یا در طول تاندون قرار گیرد.

به جک و سیلندر آن با چکش و … ضربه نزنید.

اگر به تجهیزات آشنا نیستید، با آنها شروع به کار نکنید و از فرد مطلعی سوال کنید.