سیستم پس کشیده نچسبیده

روشهای پس کشیدگی بسته به نوع غلافها و نحوه اتصال به بتن به دو دسته طبقه بندی می­شوند:

– روش نچسبیده  (UNBONDED)

– روش چسبیده (BONDED)

در روش نچسبیده  در کارخانه محل تولید هر رشته استرند کاملا به گریس مخصوصی آغشته شده و غلافی پلاستیکی از جنس پلی اتیلن متراکم دور استرند قرار داده می­شود. این غلاف و گریس ضمن محافظت از استرند در برابر عوامل خورنده باعث کاهش اصطکاک شده و امکان حرکت آزاد استرند را در داخل بتن فراهم می­آورد.

مرکز تجاری صادقیه، 72000 متر مربع، آریاشهر تهران

پارکینگ طبقاتی فردوسی، شاهین شهر اصفهان، اولین رمپ پارک پیش تنیده کشور