– طرح و اجرای اسکلت بتنی

با توجه به میزان بار، نسبت و بزرگی دهانه­ها می توان از سیستم­های باربر مختلف استفاده نمود.

دال تخت

این نوع دال عموما در بلوک های آپارتمانی، ساختمانهای اداری، پارکینگ­ها، هتل­ها و بطور اعم ساختمانهایی که در آنها طول دهانه­ها در هر 2 جهت تقریبا مشابه هستند استفاده میشود. بواسطه قالب بندی ساده ساخت آن بسیار ساده بوده و هماهنگی سیستم تاسیسات با سیستم سازه بسیار آسان­تر می­باشد.

دال تخت با کتیبه یا سرستون

استفاده از کتیبه یا سر ستون مقاومت برشی را بهبود بخشیده و سختی دال را افزایش می دهد. ضمن اینکه سادگی اجرا دال تخت را نیز به همراه دارد.

دال مجوف

سازه سختی است که برای بارهای سنگین و دهانه های تا 20 متر مانند ساختمانهای صنعتی و ترمینالها توصیه می­شود.

دال و تیر نواری

این سیستم در سازه های به کار می رود که دهانه های بزرگ مشخصا در یک جهت هستند. تیرهای پیوسته و نسبتا عریض و کم ارتفاع امکان بهره گیری از دهانه های بزرگتر را تامین می کند در حالی که دال یک طرفه بین تیرها عمل میکند.

دال و تیر

یک راه بسیار اقتصادی برای کاهش حجم بتن و بار مرده سازه می باشد. قالب بندی آن بسیار مشکل بوده اما با استفاده از سیستم های قالب بندی مدولار می توان به این مشکل فائق آمد.

تیم فنی قوی به همراه سوابق اجرایی قوی، سبب شده است این شرکت پروژه های موفقی در زمینه اجرای اسکلتهای بتنی خاص با دهانه های بلند داشته باشد. تجهیزات کافی این شرکت از قبیل  بیش از 2000 متر مربع قالب فلزی به همراه ادوات مربوطه، قالب وافل در حدود 2000 متر مربع، اسکافولد با پوشش 7000 متر مکعب، چندین دستگاه خم وبرش و خاموت زن، تجهیزات اجرای پیش تنیدگی از قبیل چندین جک مونو Powerteam، جک مولتی DSI، سبب شده است پروژه های اجرا شده این شرکت در محدوده زمان بندی پروژه به اتمام برسد.

سیستم دال تخت (مجتمع تجاری البرز، 24000 متر مربع، بزرگترین دهانه 17 متر، قزوین)

سیستم دال تخت و کتیبه (مرکز تجاری صادقیه، 72000 متر مربع، دهانه 11 متر، تهران)

سیستم دال و تیر (استخر مجتمع هیات علمی دانشگاه شیراز، دهانه 20 متر)