سازه های بتنی

Home / سازه های بتنی
ALT

پروژه حسینیه خوابگاه مجیدیه

کارفرما:دانشگاه علم و صنعت ایران

زیربنا: 200 متر مربع

محل احداث:تهران – مجیدیه

نوع سازه:اسکلت بتنی با سقف تیرچه

توضیحات: حداکثر دهانه 10 متر

ALT

پروژه مجتمع مسکوني آروين (سرعين)

کارفرما:جناب آقاي اللهياري

زیربنا:110000 متر مربع

محل احداث:سرعين اردبیل

نوع سازه:اسکلت بتني با سيستم ICF

توضیحات: بزرگترین دهانه 7/7 متر-سیستم باربرر جانبی-دیوار برشی باربر برشی و تیرچه های پیش تنیده